Vykdant projektą  „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje” spalio 27 ir lapkričio 3 dienomis buvo organizuojami nemokami savižudybių prevencijos mokymai.

Mokymai padėjo įsigilinti į savižudybių problemą, atpažinti savižudybių rizikos ženklus, sužinoti pagrindinius pagalbos teikimo principus. Įgytos žinios padės efektyviau teikti pagalbą bendruomenei esant mėginimui nusižudyti ar įvykus savižudybei bei parengti reagavimo į savižudybių riziką algoritmus.

Pozityvias tendencijas lemia stiprėjantis įstaigų ir specialistų, teikiančių pagalbą savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims, tinklas savivaldybėse. Tuo tikslu į mokymus buvo pakviesti ne tik projekto partneriai, bet ir specialistai, dirbantys su jaunimu nuo 14-29 metų.  Kiekvienas žmogus gali pastebėti ir identifikuoti savižudybės grėsmės ženklus bei laiku nukreipti savižudybės krizę patiriantį asmenį pagalbos link.

Dėkojame mokymus vedusioms psichologėms-psichoterapeutėms Loretai Gudienei ir Andželai Rybakovienei už žinias ir pasidalintą patirtį.

 

Skip to content