Gegužės 8 dieną Jonavoje vyko Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Jonavos visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“ baigiamasis renginys.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2021 m. kovo 3 d. Jonavos jaunimui (14-29 m.) buvo teikiamos kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, bei konsultavimas ir atvejo vadybos taikymas jaunuoliams susidūrus su sunkumais, remiantis 8 algoritmais.

Projektas Nr. LT03-1-SAM-K01-007 „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Šio projekto įgyvendinimo sėkmės raktas yra aktyvus bendradarbiavimas, todėl tikslingai kvietėme įvairių įstaigų atstovus su kuriais bendradarbiavome projekto metu ir su kuriais toliau norėtume bendradarbiauti, siekiant užtikrinti jaunimo sveikatos klausimų sprendimą projekto tęstinumo laikotarpiu.

Renginio dalyvius šiltai pasveikino Seimo nario Eugenijaus Sabučio padėjėja Audronė Bagdonavičienė. Jaunimo koordinatorės ir psichologė pristatė projekto metu įgyvendintas jaunimo sveikatos stiprinimo veiklas, konsultacijas, atvejo vadybos bei žalio koridoriaus paslaugas jaunuoliams, taip pat pasidalino dažniausiai pasitaikančiais sunkumais, dėl kurių jaunuoliai kreipiasi pagalbos.

Per projekto laikotarpį suorganizuoti 5 mokymai specialistams dirbantiems su jaunimu, 16 užsiėmimų sveikos mitybos, lytiškumo ugdymo, savižudybių prevencijos, saviraiškos ir vidinės motyvacijos temomis jaunuoliams ir jų artimiesiems bei 55 individualios dietologo konsultacijos. Didelis dėmesys skirtas fiziniam aktyvumui. Jaunuoliai turėjo galimybę lankyti fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimus, tokius kaip savigyna, savisauga, boksas, zumba, joga, pilates bei užsiėmimai treniruoklių salėje. Iš viso suorganizuoti 198 fizinio aktyvumo užsiėmimai, kuriose dalyvavo 703 dalyviai ir 80 jaunuolių turėjo galimybę pasinaudoti mėnesiniu abonentu treniruoklių salėje.

Projekto metu populiarios buvo ir psichologo konsultacijos, kreipėsi 96 jaunuoliai, o iš viso suteikta 356 individualios konsultacijos. Jaunimo koordinatorių pagalbos prireikė 268 jaunuoliams. Paslaugas žalio koridoriaus principu gavo 28 jaunuoliai, iš kurių 19 sudarė psichiatro konsultacijos. Per 24 projekto įgyvendinimo mėnesius iš viso įvykdytos 233 veiklos, kuriose dalyvavo 2423 dalyviai.

Dėkojame visiems dalyvavusiems už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą projekto vykdymo metu ir kviečiame toliau bendradarbiauti sprendžiant su sveikata susijusias jaunimo problemas projekto tęstinumo laikotarpiu.

 

Skip to content