Lytiškumas yra viena kompleksiškiausių asmens tapatybės dalių. Lytiškumo ugdymas- kryptingas ir tikslingas ugdymas apie biologinius, emocinius bei socialinius lytiškumo aspektus, siekiant prisidėti prie jauno žmogaus dvasinės, fizinės ir psichinės gerovės. Ankstyvi lytiniai santykiai yra susiję su didesne jaunų žmonių rizika ne tik lytinei, bet ir psichinei sveikatai, todėl mokslu grįstas ir jaunimui pritaikytas lytiškumo ugdymas skatina jaunus žmones priimti sąmoningus sprendimus.

Įgyvendinant Jonavos rajone jaunimui palankų sveikatos plėtros modelį birželio mėn. suorganizuota ir įgyvendinta 12 lytiškumo ugdymo paskaitų, kuriose iš viso dalyvavo 360 dalyvių. Jonavos rajono jaunimas kartu su kompetentingais lektoriais nagrinėjo: „ Savęs ir kito pažinimas“, „ Meilė“, „Gyvybė ir vaisingumas“ temas. Sekantis lytiškumo paskaitų ciklas numatomas spalio – lapkričio mėn.

Skip to content