Smurtas prieš vaikus gali būti įvairiuose socialiniuose sluoksniuose, šeimose, organizacijose ir bendruomenėse. Smurtautojai, kaip ir jų aukos, gali būti įvairaus išsilavinimo ir amžiaus.

Vaikystėje patirtas smurtas yra siejamas su padidėjusia rizika įsitraukti į sveikatai kenksmingą elgesį – rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą, fizinį neaktyvumą. Smurtas taip pat siejamas ir su neigiamomis psichosocialinėmis pasekmėmis – įvairiais psichikos sutrikimais, prastais pasiekimais mokykloje, įsidarbinimo sunkumais.

Bet svarbiausia žinia yra tai, kad smurtas gali būti sustabdytas. Tai nėra nevaldomas reiškinys – derinant įvairias įstatymines priemones, tėvystės įgūdžių bei prevencines programas mokykloms ir pasitelkdami kitas mokslo žiniomis pagrįstas priemones, galime sumažinti smurtą.

Dėkojame mokymų lektoriai Editai Ivinkinai už suteiktas žinias ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Mokymai finansuojami Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis įgyvendinant projektą Nr. LT03-1-SAM-K01-007 „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“.

 

Skip to content